Historici.nl

Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940

Naar de resource

F.J.M. Otten (jaar van publicatie: 2004)

 

De archieven van de centrale regeringsorganen in het Nationaal Archief – ministeries en colleges als de Staten-Generaal en de Raad van State – zijn voor het historisch onderzoek van groot belang. Onderzoek in deze archieven is geen gemakkelijke zaak, door hun omvang, de uiteenlopende wijze van archiefvorming en de ingewikkelde structuur van de organisatie. In de periode 1813-1940 kwamen veelvuldig nieuwe ministeries tot stand en werden andere opgeheven. Deze onderzoeksgids wil de onderzoeker helpen bij vragen als: welke regeringsorganen hadden bemoeienis met het door mij gezochte onderwerp, zijn de archieven van die organen bewaard gebleven en hoe zijn ze te raadplegen? 

Voor elk ministerie of college is dezelfde standaardinformatie opgenomen, namelijk over de geschiedenis van de organisatie, de ontwikkeling van het takenpakket, de archieven, de gedrukte bronnen en de belangrijkste institutionele literatuur. Het meest uitgebreid is de paragraaf ‘Archieven’, die ingaat op de wijze van archiefvorming en op het belang van door de administratie vervaardigde toegangen. Een inleidend hoofdstuk geeft uitleg over archiefstelsels bij de rijksoverheid. Het aanhangsel bevat een lijst van archivistische termen, een overzicht van beleidsterreinen en een schema van de departementale indeling. De onderzoeksgids is tot stand gekomen in samenwerking met het Nationaal Archief te Den Haag.

 

 

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.