Historici.nl

Groen van Prinsterer. Schriftelijke nalatenschap: Briefwisseling 1808-1876 en Bescheiden 1821-1876

Naar de resource

Bewerkt door C. Gerretson, H.J. Smit, A. Goslinga, J.L. van Essen en J. Zwaan (jaar van publicatie: 1925-1992)

 

Guillaume Groen van Prinsterer (1801-1876) behoort tot degenen die in de 19e eeuw aan de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen vorm hebben gegeven. Hij is de vader van de anti-revolutionaire, christelijk-historische richting, zowel in als buiten de Tweede Kamer. Van fundamentele betekenis is zijn publicatie Ongeloof en revolutie. Als historicus gaf hij de briefwisseling van leden van het Huis Oranje-Nassau uit en schreef hij een Handboek der geschiedenis van het vaderland.

De Briefwisseling is verschenen in vier delen en twee supplementdelen. In de supplementen zijn latere archiefvondsten verwerkt en weglatingen in vroegere delen gecorrigeerd. Ook de oorspronkelijk buiten de reeks verschenen correspondentie tussen Groen en Abraham Kuyper is erin opgenomen. Alle delen hebben bijlagen. Daarnaast zijn twee delen Bescheiden verschenen met stukken van uiteenlopende aard, zoals dagboeken, reisverslagen, een autobiografie, memories en opstellen.

Hoewel naar eigen zeggen geen staatsman maar een evangeliebelijder, nam Groen zo’n vooraanstaande positie in en bestrijken zijn Briefwisseling en Bescheiden zo’n lange periode dat de uitgave van zijn schriftelijke nalatenschap van grote betekenis is voor het onderzoek naar de geschiedenis van Nederland in de 19e eeuw.

 

 

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.