Historici.nl

HADRIANVS. History of Dutch Art and Culture in Rome

Naar de resource

Samengesteld door Marieke van den Doel, Arthur Weststeijn en Thijs Weststeijn (jaar van publicatie: 2012-heden)

Deze website brengt de aanwezigheid van de Nederlandse cultuur in Rome in kaart. Het maakt de invloed van Rome op de Nederlandse cultuur aanschouwelijk en vice versa. De website lokaliseert op een interactieve kaart de sporen van Nederlanders die Rome door de eeuwen heen bezochten. Van Jan van Scorel en Erasmus tot Harry Mulisch en Rem Koolhaas. Sinds de Oudheid wordt Rome gezien als de Eeuwige Stad, de hoofdstad van de westerse civilisatie. Hoe hebben Nederlandse bezoekers aan dit beeld een bijdrage geleverd? Wat schilderden ze? Wat schreven ze? En in welke mate werd een Nederlandse identiteit beïnvloed door de confrontatie met Rome? Voor het beantwoorden van dergelijke vragen wil Hadrianvs een aanzet geven.

De website is gemaakt door het Koninklijk Nederlands Instituut te Rome en genoemd naar Adrianus VI, de eerste en enige paus uit de Nederlanden. Pelgrims, kunstenaars en geleerden uit heden en verleden die vanaf 1400 tot vandaag de dag in Rome inspiratie hebben opgedaan en opdoen kunnen op deze digitale omgeving een plek krijgen. De website heeft verschillende zoekingangen. Zo kan gezocht worden op chronologie, op de naam van de Nederlandse bezoeker die Rome aandeed, op de werken van hem of haar en op geografisch gemarkeerde punten van Rome. Ook bevat de website een algemene bibliografie.

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.