Historici.nl

Historisch Beeldarchief Migranten

Naar de resource

Deze beeldbank richt zich op de geschiedenis van migranten in Nederland. In het Historisch Beeldarchief Migranten worden foto’s verzameld uit particuliere collecties van migranten die in de twintigste eeuw naar Nederland zijn gekomen. De foto’s zijn gedigitaliseerd en beschreven. Er is een basiscollectie aangelegd van circa vierduizend foto’s. De foto’s worden gefaseerd online toegankelijk gemaakt. Daarbij is gekozen voor de grootste migrantengroepen: Indische Nederlanders, Surinamers, Turken en Marokkanen. Daarnaast komt een aantal kleinere groepen aan bod, zoals migranten uit China, Italië, Spanje, Griekenland en het voormalige Joegoslavië.

 

 

Een aantal keer per jaar wordt een thematische selectie uit de foto’s als online tentoonstelling gemaakt. Het Historisch Beeldarchief Migranten is een initiatief van het Centrum voor de Geschiedenis van Migranten. Het beeldarchief is ondergebracht bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. Bij het verzamelen van foto’s wordt samengewerkt met verschillende organisaties, zoals het Inspraakorgaan Turken, de overlegpartner Rijksoverheid Zuideuropese Gemeenschappen, het Samenwerkingsverband van Marokkanen in Nederland en het Inspraakorgaan Chinezen. De database is te doorzoeken op collectie en op onderwerp en wordt mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de Mondriaan Stichting en het VSB Fonds.

 

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.