Historici.nl

Historisch Tijdschrift

Naar de resource

(jaar van publicatie: 1921-1941)

 

Het Historisch Tijdschrift was een periodiek met een duidelijke katholieke signatuur. De oprichters van het blad meenden dat er sprake was van een lacune ten aanzien van katholieke geschiedschrijving. Twee van de oprichters, de priesters Thomas Goossens en Jan Witlox, waren van begin tot eind redacteur van het blad. In de eerste jaargang kwamen vier nummers van het tijdschrift uit. De tweede tot en met de vijfde jaargang kenden drie uitgaven. Vanaf de zesde jaargang werd het blad opnieuw vier keer per jaar uitgegeven. Na 1941 hield het Historisch Tijdschrift op te bestaan.

 

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.