Historici.nl

Historische Kranten – Nederlandse dagbladen uit de 17e, 18e, 19e en 20e eeuw

Naar de resource

(jaar van publicatie: 2006-heden)

Deze website ontsluit Nederlandstalige nationale, regionale, lokale en koloniale dagbladen. De website bevat een selectie van ruim 1400 kranten uit de periode 1618-1995. Daarvan zijn er 1152 uit 1940-1945, een periode die voor een belangrijk deel gevormd wordt door de ondergrondse pers. In totaal gaat het om miljoenen krantenpagina’s. De website is gemaakt in opdracht van de Koninklijke Bibliotheek en gefinancierd met Europees subsidiegeld. De digitalisering van de oorlogskranten vond plaats in samenwerking met het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies, in het kader van door het Ministerie van VWS gefinancierde programma ‘Erfgoed van de Oorlog’. De website biedt onderzoekers en geïnteresseerden de mogelijkheid om krantenartikelen, nieuwsberichten, advertenties en familieberichten kosteloos online te lezen.

Via geavanceerde zoekmogelijkheden zijn kranten uit Suriname, Nederlands-Indië, de Nederlandse Antillen, de Verenigde Staten en kranten uit de Tweede Wereldoorlog beschikbaar. De website is doorzoekbaar op trefwoorden, een groot aantal thema’s en subthema’s en op periode, verspreidingsgebied, soort bericht, krantentitels en plaats van uitgave. De artikelen kunnen in verschillende bestandsformaten worden gelezen en gedownload. In samenwerking met partnerinstellingen en het conserveringsprogramma ‘Metamorfoze’ gaat de Koninklijke Bibliotheek de komende jaren door met krantendigitalisering.

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.