Historici.nl

Historische Steekproef Nederland

Naar de resource

Deze database omvat een representatieve steekproef van bijna 80.000 personen die tussen 1812 en 1922 in Nederland zijn geboren. De database, beheert door het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, bevat individuele levensgeschiedenissen en maakt daardoor onderzoek mogelijk op het gebied van de Nederlandse geschiedenis en demografie. Het kerndoel van de Historische Steekproef Nederland is de bouw van een representatieve database voor de bevolking van Nederland in de negentiende en eerste helft van de twintigste eeuw, waar onderzoek mee kan worden gedaan naar maatschappelijke processen. De basis van de database wordt gevormd door een steekproef uit de geboorteakten. Aan de gegevens uit de geboorteakte zijn zoveel mogelijk gegevens uit andere archieven toegevoegd. De basisset met levensgeschiedenissen van de Historische Steekproef Nederland fungeert als controlegroep om andere onderzoekspopulaties mee te kunnen vergelijken of om met eigen onderzoeksprojecten op de basisset voort te bouwen. Om van de data gebruik te kunnen maken dient de onderzoeker zich in verband met de privacy van de personen in de database te registreren en een privacy statement te ondertekenen, om vervolgens publieke en/of niet-publieke data te kunnen downloaden. De website bevat alle publicaties en projecten die met behulp van de Historische Steekproef Nederland zijn uitgevoerd en geschreven, alsmede uitgebreide uitleg en achtergronden over de bronnen, zoals geboorten-, overlijdens- en huwelijksaktes.

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.