Historici.nl

Indonesian Newspaper Project / Indonesische kranten 1940-1946

Naar de resource

Deze website maakt kranten uit de periode van de Nederlandse en Japanse bezetting van Indonesië digitaal toegankelijk. Het gaat in eerste instantie om de periode 1940-1946, de bedoeling is hier in een later stadium ook de periode 1946-1950 bij te betrekken. Doel is om alle Indonesische kranten uit genoemde periode digitaal beschikbaar te maken. In eerste instantie gaat het om de collectie uit het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies. Later zal de website een verzamelplaats worden van alle Indonesische kranten, dat wil zeggen ook uit de collecties van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, het Koninklijk Instituut voor de Tropen, de Koninklijke Bibliotheek en het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, zodat deze voor onderzoekers van contemporaine Aziatische geschiedenis toegankelijk zijn. De kranten zijn full text doorzoekbaar, er kan gezocht worden op krant, op datum en op trefwoord. Artikelen kunnen worden opgeslagen.

 

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.