Historici.nl

Inventarissen van de inboedels in de verblijven van de Oranjes, 1567-1795

Naar de resource

Bewerkt door S.W.A. Drossaers en Th.H. Lunsingh Scheurleer (jaar van publicatie: 1974-1976)

 

De uitgave omvat een transcriptie van inventarissen van bezittingen van de Oranjes, berustend in archieven in Nederland, België en Duitsland. De inventarissen werden meestal opgemaakt ten behoeve van de afwikkeling vannalatenschappen en bevatten opsommingen van schilderijen,wandtapijten, meubelen, voorwerpen van kunstnijverheid,juwelen en andere sieraden die aanwezig waren in de diverseverblijven van de Oranjes. Het boekenbezit is nietopgenomen in deze inventarissen. Het werk is vooral voor kunsthistorici van belang, maar kan ook een bijdrage leveren aan het onderzoek naar de cultuur van het wonen in de 17e en 18e eeuw. De opbouw van de drie delen is chronologisch. Het eerstedeel bevat een uitgebreide inleiding, het laatste eenglossarium, bibliografie, zakenregister over alle delen,index van musea en particuliere collecties, index vanpersoons- en plaatsnamen over alle delen en een stamboom.De transcripties van de inventarissen worden ingeleid metinformatie over het gebouw waarin de bezittingen zichbevonden en het exemplaar van de inventaris die isgetranscribeerd. De tekst bevat annotatie bij de voorwerpenen historische personen.

 

 

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.