Historici.nl

Jeugdtijdschriften 1883-1950

Naar de resource

Door Hans van Velzen, Marjan van der Werf, Cobie van der Made (jaar van publicatie: 2003)

Deze website, onderdeel van het Geheugen van Nederland, ontsluit tientallen gedigitaliseerde jaargangen van in totaal negen bijzondere jeugdtijdschriften. Het oudste tijdschrift, Voor de kinderkamer, dateert uit 1883, het jongste – Het kinder-kompas –  uit 1936. De digitalisering is mede mogelijk gemaakt met subsidie van het Ministerie van OCW in het kader van het programma ‘Metamorfoze’ en is een samenwerkingsverband van de Openbare Bibliotheek Amsterdam, de Koninklijke Bibliotheek, de Bibliotheek Rotterdam, de Universiteit van Amsterdam, het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies en de Vrije Universiteit. Door de digitalisering van de negen jeugdtijdschriften is een klein stukje van het literair en cultureel erfgoed voor onderzoekers en geïnteresseerden toegankelijk gemaakt. Dit erfgoed is in veel gevallen zeldzaam en broos. Lang niet alle instellingen bieden bezoekers de mogelijkheid de tijdschriften door te bladeren of te bestuderen. Bij het selecteren van de te digitaliseren jeugdtijdschriften werd gelet op de volgende criteria: compleetheid, kwaliteit van het materiaal, diversiteit en verschijningsduur. Alle titels staan met hun vindplaatsen in het Centraal Bestand Kinderboeken (CBK).

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.