Historici.nl

Johan Huyssen van Kattendijke-kroniek. Die historie of die cronicke van Hollant, van Zeelant ende van Vrieslant ende van den Stichte van Utrecht

Naar de resource

Uitgegeven door Antheun Janse met medewerking van Ingrid Biesheuvel. Eindredactie: Karin Tilmans (jaar van publicatie: 2005)

 

In de jaren 1484-1493 is waarschijnlijk de zogeheten Kattendijke-kroniek geschreven. Deze kroniek was tot voor kort nagenoeg onbekend en is daarom ook onuitgegeven gebleven. De kroniek biedt een combinatie van een verhaal over de geschiedenis van Troje, een wereldgeschiedenis en een geschiedenis van de Nederlanden tot aan de tijd van hertogin Maria van Bourgondië (1477-1481) en haar man, hertog, later keizer Maximiliaan van Habsburg. Qua historische stof bevat de kroniek een ingewikkelde compilatie met veel nieuwe historische passages die bovendien rijk geïllustreerd is met houtsneden en heraldische voorstellingen. De uitgave is verzorgd door een werkgroep van deskundigen uit verschillende deeldisciplines.

 

 

 

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.