Historici.nl

Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945)

Naar de resource

Deze website ontsluit kamptekeningen uit de Tweede Wereldoorlog, getekend in voormalig Nederlands-Indië. De tekeningen maken deel uit van de collecties van het Museon en het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies. De digitale collectie is onderdeel van het Geheugen van Nederland. Gevangenen in de Japanse kampen legden soms hun ervaringen en gevoelens vast in tekeningen. Voor de meeste mensen duurde deze internering drie jaar of langer. In totaal werden 140.000 burgers en militairen geïnterneerd.

In de bijeengebrachte verzamelingen bevindt zich werk van bekende kunstenaars, zoals Frida Holleman, Johan Gabriëlse, Charles Burki, Jan Kickhefer, Theo Goedvrind en Pim van Boxsel, maar ook veel amateurs hebben hun dagelijks leven in tekeningen vastgelegd. De tekenaars maakten hun tekeningen meestal met houtskool, potlood, waterverf en kleurstoffen die ze in hun omgeving aantroffen. Papier was schaars, zodat op één vel vaak verschillende tekeningen werden gemaakt. Soms tekende men op de bedrukte bladzijden van een boek.  Elke tekening is een momentopname, samen geven ze een goed beeld van hoe het leven er in de kampen uitzag en hoe de leefomstandigheden er aan het einde van de oorlog steeds slechter werden. De tekeningen zijn te doorzoeken op naam van de vervaardiger, plaats van de kampen (stad/land) en op trefwoord. De website bevat ook historische achtergrondinformatie over bezet Nederlands-Indië en het leven in de kampen.

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.