Historici.nl

Koninkrijk in wording. Een toegang tot de jaren 1813–1815

Naar de resource

Door Jos Gabriëls (jaar van publicatie: 2013)

Het Koninkrijk der Nederlanden werd geboren in onzekere en onoverzichtelijke tijden. Opstand en tegenstand, belegeringen en veldslagen, de vestiging van de monarchie en de totstandkoming van de Grondwet, de vorming van een nieuw bestuur en leger, diplomatieke onderhandelingen en de verdubbeling van het grondgebied, dit alles gebeurde naast en na elkaar in een periode van amper twee jaar.

De website Koninkrijk in wording wil in deze gebeurtenissen duidelijkheid brengen en inzicht verschaffen. De website heeft de vorm van een digitaal compendium, een naslagwerk waarin de gevarieerde en complexe informatie over deze jaren bondig, feitelijk, overzichtelijk en in onderlinge samenhang wordt gepresenteerd.

De website Koninkrijk in wording is bedoeld voor een breed en veelsoortig publiek, dat hiervan zowel beroepshalve als uit belangstelling gebruik kan maken. Naast professionele historici en andere wetenschapsbeoefenaars kunnen ook degenen die naar aanleiding van de herdenking van ‘200 jaar Koninkrijk’ meer willen weten over de geschiedenis van de jaren 1813-1815 hier terecht.

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.