Historici.nl

Landdagen en andere landelijke bijeenkomsten van Staten en steden in Gelre en Zutphen 1423-1584

Naar de resource

bewerkt door M.J. van Gent

 

Deze publicatie wil een zo volledig mogelijk overzicht geven van alle landdagen en landelijke bijeenkomsten (vergaderingen van edelen en steden of van tenminste drie hoofdsteden) in het hertogdom Gelre tussen 1423 en 1584. Allerlei documenten die op één of andere wijze in verbinding kunnen worden gebracht met deze samenkomsten zijn hiertoe verzameld in een databank. Het gaat hier om zeer divers archiefmateriaal, variërend van oproepen voor een vergadering, verslagen van de bijeenkomst (waaronder de zogenaamde landdagrecessen), discussiestukken en besluiten van de vergadering tot brieven, waarin naar de bijeenkomsten wordt verwezen. Het is voor het eerst dat een dergelijke verzameling met betrekking tot de landspolitieke geschiedenis van Gelre is aangelegd. De documenten werden verzameld in tal van archieven in Gelderland en enige instellingen buiten deze provincie.

De database bestaat uit bijna 2100 documenten (records), waarvan een groot deel kan worden opgeroepen in de vorm van digitale foto’s. De records zijn chronologisch geordend en zoveel mogelijk gebundeld per vergadering. Elk record bevat kerngegevens over het document, waaronder een datering en een regest. De database is op diverse manieren doorzoekbaar, zoals op datum en op (delen van) woorden en namen. Allerlei oude documenten uit tal van archieven zijn thans op moderne wijze beschikbaar voor onderzoekers en andere belangstellenden. Zij kunnen door de digitale foto’s tal van teksten gemakkelijk doorwerken op zoek naar gegevens en citaten. De database kan dan ook een ideaal startpunt vormen voor allerlei onderzoek naar bepaalde ontwikkelingen binnen het hertogdom Gelre op (onder meer) politiek, economisch, sociaal, monetair en godsdienstig gebied.

 

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.