Historici.nl

Livre des actes des Eglises Wallonnes aux Pays-Bas 1601-1697

Naar de resource

Publié et arrangé par Guillaume H.M. Posthumus Meyjes et Hans Bots avec la collaboration de Johanna Roelevink

 

Doel van dit project is de uitgave van het Livre des Actes van de Waalse synode waarin de acta van de Waalse kerken, acta van de gedeputeerden van de synode en een grote hoeveelheid afschriften van inmiddels verloren gegane originele stukken zijn opgenomen. Voor de geschiedenis van de Waalse kerken ten tijde van de Republiek der Verenigde Nederlanden vormt het Livre des Actes een centrale bron. In het aan het begin van de vorige eeuw uitgegeven Livre Synodal contenant les articles résolus dans les Synodes des églises wallonnes des Pays-Bas (Den Haag 1896-1904) zijn de besluiten van de Waalse synode neergelegd, maar pas tegen de achtergrond van het materiaal uit het Livre des Actes krijgen deze nader reliëf.

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.