Historici.nl

Londense dagboeken van jhr. ir. O.C.A. van Lidth de Jeude 1940-1945

Naar de resource

Bewerkt door A.E. Kersten; met medewerking van Eric Th. Mos (jaar van publicatie: 2001)

 

De Londense dagboeken van O.C.A. van Lidth de Jeude opgetekend in de jaren 1940-1945 vormen een zeer belangrijke bron van kennis omtrent de ballingschap van de Nederlandse regering in Londen gedurende de Tweede Wereldoorlog: zowel waar het de regering betreft, het leven van alle dag, het Nederlandse emigrantenmilieu, het Nederlandse bedrijfsleven als de contacten met leden van het Koninklijk Huis.

Van Lidth kan worden gerekend tot de Nederlandse maatschappelijke, politieke en commerciële elite gedurende de jaren dertig en veertig. In het interbellum was hij minister van Waterstaat geweest (1935-1937), voorzitter van de Liberale Staatspartij en bekleedde hij diverse commissariaten in het Nederlandse bedrijfsleven, onder andere van de Billiton Mij. In Londen was hij van september 1942 tot februari 1945 minister van Oorlog.

De dagboeken zijn uitgegeven als tekstuitgave, die ter toelichting is geannoteerd en verder toegankelijk gemaakt door een index op persoons- en zakelijke trefwoorden

 

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.