Historici.nl

Maritiem digitaal

Naar de resource

(jaar van publicatie: 1999)

Deze database bevat gegevens over voorwerpen en literatuur die zich bevinden in de diverse maritieme musea in Nederland. Het Maritiem Museum Rotterdam is samen met het Scheepvaartmuseum Amsterdam initiatiefnemer van Maritiem Digitaal, dat sinds de start in 1999 is uitgegroeid tot de grootste online verzamelplaats van maritieme objecten en literatuur van de Benelux. Maritiem Digitaal is bedoeld voor wetenschappers, studenten en maritiem geïnteresseerden.

Het doel is om zoveel mogelijk gegevens in de database op te nemen en te publiceren als open data. De database is op verschillende manieren doorzoekbaar. Zoekresultaten kunnen worden toegevoegd aan een persoonlijke selectielijst en via de functie zoekgeschiedenis kan worden genavigeerd naar vorige zoeksessies. Bij elk gevonden object doet de database suggesties voor verder onderzoek. Maritiem Digitaal presenteert ook een eigen keuze uit de collectie van de twintig aangesloten maritieme musea.

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.