Historici.nl

Maritieme Geschiedenis der Nederlanden

Naar de resource

De digitale versie van de Maritieme Geschiedenis der Nederlanden, deel 1 tot en met 4.

In de jaren 1976-1978 verscheen de Maritieme Geschiedenis der Nederlanden in vier delen, onder hoofdredactie van G. Asaert, Ph.M. Bosscher, J.R. Bruijn en W.J. van Hoboken. Dit omvangrijke standaardwerk werd gepubliceerd door Uitgeverij De Boer Maritiem in Bussum. Delen:
1: Prehistorie, Romeinse tijd, Middeleeuwen, vijftiende en zestiende eeuw;
2: Zeventiende eeuw, van 1585 tot ca. 1680;
3: Achttiende eeuw en eerste helft negentiende eeuw, van ca. 1680 tot 1850-1860:
4: Tweede helft negentiende eeuw en twintigste eeuw, van 1850-1870 tot ca. 1970.

Het Huygens ING – KNAW acht het van groot belang dat de oude vierdelige Maritieme Geschiedenis der Nederlanden (MGN) voor onderzoekers en belangstellenden beschikbaar en toegankelijk blijft.

De MGN wordt daarom gepubliceerd in Open Access onder de Creative Commons Attribution 4.0 Niet commercieel – Geen afgeleide werken. Deze CC BY NC ND- vermelding is gekozen om het werk van de auteurs zoveel mogelijk tegen misbruik te kunnen beschermen.

Het Huygens ING – KNAW heeft helaas niet alle (nabestaanden) van de betrokken auteurs persoonlijk om toestemming voor de online publicatie kunnen vragen. Indien u alsnog bezwaar heeft tegen de online publicatie, kunt u contact opnemen met de webredacteur.

maritiemportal.nl/omgn

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.