Historici.nl

NBW – Nationaal Biografisch Woordenboek

Naar de resource

(jaar van publicatie: 1964-heden)

Het Nationaal Biografisch Woordenboek (afgekort NBW) wordt uitgegeven door het Vlaams Instituut voor Geschiedenis (VIGES) en is een samenwerkingsproject van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten en de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.

In het NBW worden biografieën opgenomen van overleden bekende (en minder bekende maar wel vermeldenswaardige) Belgen en personen die leefden op het grondgebied van het huidige België. Deel 1 verscheen in 1964, deel 20 in 2011. Gemiddeld eens in de twee jaar verschijnt een nieuw deel. De eerste tien delen zijn gedigitaliseerd en via deze website raadpleegbaar. In totaal zijn hierin 2294 personen beschreven.

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.