Historici.nl

Nederlandsche Historiebladen

Naar de resource

(jaar van publicatie: 1938-1941)

 

Het tijdschrift Nederlandsche Historiebladen, dat vier keer per jaar verscheen, heeft een kort, maar heftig bestaan gekend. De motor achter het tijdschrift was de Utrechtse hoogleraar Pieter Geyl. Het tijdschrift was gericht op de Nederlandse, de Vlaamse en de Zuid-Afrikaanse geschiedenis en kunstgeschiedenis. De Nederlandsche Historiebladen kende twee redacties: een Vlaamse en een Nederlandse. In politiek en levensbeschouwelijk opzicht waren de redacties breed samengesteld: katholieken, protestanten, liberalen, sociaaldemocraten en nationaalsocialisten probeerden met elkaar samen te werken. In 1946 vond een samensmelting plaats van de Nederlandsche Historiebladen met de Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde. Het nieuwe tijdschrift kreeg de naam Bijdragen voor de Geschiedenis der Nederlanden.

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.