Historici.nl

Nederlandse Liederenbank

Naar de resource

Samengesteld door L.P. Grijp (jaar van publicatie: 2007)

Deze database bevat gegevens van meer dan 150.000 Nederlandse liederen vanaf de middeleeuwen tot en met de twintigste eeuw. In beginsel gaat het om Nederlandstalige liederen, zowel uit Nederland als Vlaanderen. Liederen in andere talen zijn alleen opgenomen als die in de Nederlanden zijn gezongen. Het betreft liefdesliederen, spotliederen, geuzenliederen, psalmen en andere religieuze liederen, volksliederen, kinderliederen, sinterklaas- en kerstliedjes enzovoorts. Bij elk lied is de bron aangegeven waar de tekst en eventueel de melodie is te vinden. Ook is van elk lied vermeld: de beginregel, de titel, de wijsaanduiding, het refrein, de strofevorm en trefwoorden waarmee de inhoud kan worden doorzocht. In een aantal gevallen kan direct worden doorgeklikt naar de gehele tekst van het lied, naar de melodie of naar een geluidsopname. De database is op verschillende manieren doorzoekbaar, bijvoorbeeld op titel, op auteur, op beginregel, op wijsaanduiding, op trefwoorden uit de liedtekst, op strofevorm en op genre. In 1954 is begonnen met het verzamelen van de liederen. Sinds 1986 wordt gewerkt aan de liederenbank en in 1999 is gestart met de digitalisering van de liederen. De liederenbank wordt beheerd door het Documentatie- en Onderzoekscentrum van het Nederlandse Lied, dat onderdeel uitmaakt van het Meertens Instituut.

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.