Historici.nl

Nederlandse Volksverhalenbank

Naar de resource

Samengesteld door Theo Meder (jaar van publicatie: 2004-heden)

Deze database bevat gegevens van meer dan 40.000 verhalen. Sprookjes, sagen, legendes, raadsels, moppen, stadssages, de verhalenbank herbergt alle soorten genres. De oudste verhalen stammen uit de middeleeuwen, de jongste verhalen dateren – bij wijze van spreken – van gisteren. De verhalen zijn gesteld in zowel het Nederlands, het Fries als in allerhande streektalen. Verhalen of afbeeldingen die als schokkend zouden kunnen worden ervaren, zijn afgeschermd. De afgeschermde gegevens kunnen uitsluitend worden ingezien op het Meertens Instituut, het instituut dat de volksverhalenbank beheert. Enerzijds is de database bedoeld als opslag en conservering van het vluchtige culturele erfgoed dat de mondelinge overlevering van verhalen is. Anderzijds is het een onderzoeksinstrument voor wetenschappers, studenten, journalisten en belangstellenden. Naast de tekst van de volksverhalen biedt de database de nodige context, zoals door wie, waar en wanneer het verhaal is verteld, tot welk verhaaltype de vertelling behoort en of, en zo ja waar, het verhaal elders voorkomt. Ook bevat de volksverhalenbank een lexicon waarin ruim tweehonderd verhaaltypen nader worden besproken. In 1994 is begonnen met de opbouw van de volksverhalenbank. In 2004 is de database online gegaan. Het is mogelijk om zelf verhalen toe te voegen aan de volksverhalenbank.

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.