Historici.nl

Netwerk Oorlogsbronnen

Naar de resource

Het Netwerk Oorlogsbronnen werkt aan een verbeterde digitale toegang tot de Nederlandse collectie over de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust, in het toenmalige Koninkrijk der Nederlanden. In ons land alleen al beheren ruim 430 verschillende organisaties bronnen over en uit de periode 1940 – 1945 in Nederland. Het Netwerk Oorlogsbronnen (NOB) maakt digitaal wegwijs in deze fysiek verspreide WO2-bronnen. Met behulp van Linked Data-technieken brengen we miljoenen verspreide bronnen samen in de online collectieportal www.oorlogsbronnen.nl. Zoek en vind hier relevante archiefstukken, foto’s, interviews, dagboeken, voorwerpen, filmfragmenten en veel meer over personen, gebeurtenissen, plaatsen en thema’s uit de Tweede Wereldoorlog. Door de vindbaarheid van oorlogsbronnen te vergroten, wordt gebruik ervan gestimuleerd en de herinnering aan deze periode levend gehouden.

Het Netwerk Oorlogsbronnen wordt gefaciliteerd door het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies en mogelijk gemaakt door het Ministerie van VWS, Vfonds en VSB-fonds. Het netwerk heeft tientallen deelnemers, van nationale musea tot gemeentearchieven en herinneringscentra.

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.