Historici.nl

New West Indian Guide / Nieuwe West-Indische Gids

Naar de resource

(jaar van publicatie: 1919-heden)

Deze website bevat de digitale jaargangen van de Nieuwe West-Indische Gids. Het peer reviewed tijdschrift is het oudste wetenschappelijke tijdschrift over het Caribisch gebied en werd in 1919 opgericht door het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde – eerst onder de naam West Indische Gids en na een samensmelting van dat tijdschrift met Vox Guyanae en Christoffel vanaf 1960 onder de naam Nieuwe West-Indische Gids.

Het tijdschrift bevat Engelstalige artikelen met uiteenlopende onderwerpen zoals antropologie, kunst, archeologie, economie, geologie, geografie, geschiedenis, internationale betrekkingen, taalwetenschap, literatuur en muziek. Daarnaast bevat het per jaar ongeveer 150 recensies van boeken over de genoemde onderwerpen. De Nieuwe West-Indische Gids publiceert bijdragen van auteurs uit diverse landen. Vanwege het opheffen van de uitgeverij van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde wordt het tijdschrift sinds 2012 open access gepubliceerd op de website van Brill Online: Books and Journals. De Nieuwe West-Indische Gids verschijnt vier keer per jaar. Op de website kunnen de verschillende jaargangen worden aangeklikt en vervolgens de edities van dat jaar, waarna een lijst met artikelen verschijnt. Door te klikken op een artikel kunnen de bibliografische notities worden bekeken en is het artikel beschikbaar om te downloaden. De bestanden zijn eveneens op woord doorzoekbaar.

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.