Historici.nl

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

Naar de resource

(jaar van publicatie: 1911-1937)

 

Tussen 1911 en 1937 verscheen in tien delen het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. Dit lexicon bevat meer dan 22.000 beknopte levensschetsen van belangrijke of op zijn minst opvallende Nederlanders. Naast belang en bekendheid was er nog een andere eis gesteld: er werden geen personen opgenomen die na 1910 waren overleden. Aan het NNBW was door enkele honderden historici en andere deskundigen decennialang gewerkt. Sindsdien geldt het als een van de belangrijkste naslagwerken voor de Nederlandse geschiedschrijving, een Fundgrube van onschatbare waarde voor geesteswetenschappers, journalisten en genealogen.

De lezer kan verschillende soorten informatie in de biografische artikelen vinden: genealogische gegevens, publicaties van de beschrevene, literatuur over hem of haar, kunsthistorische informatie (zoals een portret of borstbeeld) en natuurlijk een beschrijving van het leven van de persoon. De artikelen verschillen wel eens in opzet, lengte en betrouwbaarheid van de feitelijke gegevens. Desondanks is het NNBW het belangrijkste algemene biografische hulpmiddel voor de geschiedenis van Nederland van het vroegste begin tot de aanvangsdecennia van de 20e eeuw. Het NNBW is digitaal toegankelijk gemaakt in een gezamenlijk project van het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren. Aanvankelijk lag het in de bedoeling van de redactie van het NNBW om aanvullende delen uit te brengen over personen die na 1910 zijn geboren. Die zijn er toen niet gekomen. Als een algemeen vervolg geldt het Biografisch Woordenboek van Nederland.

 

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.