Historici.nl

Onderzoeksgids Oorlogsgetroffenen WO2. Terugkeer, opvang nasleep

Naar de resource

Samengesteld door E. Balkestein, L. van Damme, M. Scherer, K. Verbrugge, en D. de Visser (jaar van publicatie: 2010)

 

Deze digitale onderzoeksgids is het resultaat van een samenwerkingsverband tussen het Huygens Instituut en het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD). De uitgave van de gids maakte deel uit van het programma ‘Erfgoed van de oorlog’ van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Dit programma had tot doel de nalatenschap van de Tweede Wereldoorlog voor de toekomst te behouden en te ontsluiten. Tot het ‘erfgoed’ worden onder andere archieven, objecten en beeld- en geluidsmateriaal gerekend.

De onderzoeksgids richt zich op de nasleep van de Tweede Wereldoorlog en brengt archieven in kaart van organisaties en personen die taken hebben verricht voor oorlogsgetroffenen op het terrein van: repatriëring; opsporing van vermisten; informatieverstrekking over personen; sociale zorg; rechtsherstel; wetgeving; verificatieonderzoek in verband met de verstrekking van pensioenen en andere uitkeringen; belangenbehartiging.

De digitale onderzoeksgids is zowel bestemd voor wetenschappelijk onderzoekers als voor het brede publiek. De beschrijvingen van de archieven en verwijzingen naar de vindplaatsen ervan vormen de kern. Daarnaast bevat de onderzoeksgids beeldmateriaal en worden de verschillende onderwerpen in themateksten in een bredere context geplaatst.

 

 

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.