Historici.nl

Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299

Naar de resource

Door A.C.F. Koch, J.G. Kruisheer en E.C. Dijkhof; indices door J.W.J. Burgers, P.J.J. Moors en J. Sparreboom (jaar van uitgave: 2005-2006)

 

Oorkonden bestrijken naar hun inhoud alle mogelijke aspecten van het maatschappelijke leven: betrekkingen tussen vorsten; pauselijke gunstverleningen; schenking, koop en verkoop, huur en pacht van onroerend goed; geldtransacties; regelgeving door allerhande overheden; rechterlijke uitspraken; bevelschriften; en nog zoveel meer. Er is vrijwel geen onderdeel van de middeleeuwse geschiedenis of het is schatplichtig aan de oorkonde als bron. Daarnaast verschaft het onderzoek van schrift, bewoordingen en bezegeling ons inzichten aangaande het ontstaan van de oorkonden en het milieu en de organisaties waarbinnen zij tot stand kwamen.

Voor de geschiedenis van Holland en Zeeland tot in de veertiende eeuw vormen oorkonden voor vele zaken de enige beschikbare bron. Het materiaal ligt verspreid over ruim 200 archieven in binnen- en buitenland, vaak in archiefbestanden die niet nader toegankelijk zijn gemaakt.

De doelstelling van het Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299 is dit complex van bronnen te ontsluiten ten behoeve van het historisch, taalkundig en naamkundig onderzoek. Het project is gestart onder auspiciën van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), en in 2001 voortgezet door het Huygens ING. Er zijn vier delen verschenen in een uitgave van de KNAW. Het vijfde deel alsmede de cumulatieve index op alle verschenen delen zijn uitgaven van het Huygens ING.

 

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.