Historici.nl

Oorlog in blik. Audiovisueel erfgoed van 1933 tot 1950

Naar de resource

(jaar van publicatie: 2010)

Deze website ontsluit ruim duizend films en geluidsopnamen uit de periode 1933 tot en met 1950. Hiermee is het behoud van dit materiaal verzekerd en toegankelijk gemaakt. De site is gemaakt in opdracht van het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies en in het kader van het programma ‘Erfgoed van de Oorlog’ gefinancierd met subsidie van het Ministerie van VWS.

De website Oorlog in Blik wil een zo volledig mogelijk overzicht bieden van alle films en geluidsopnamen uit het toenmalige Koninkrijk der Nederlanden ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. De fragmenten zijn zowel opgenomen door professionals als door amateurs. Alle beschikbare film- en audiofragmenten uit de periode 1940 tot en met 1945 zijn op de website geplaatst, ook als er geen directe link met de Tweede Wereldoorlog is. Voor de voorgeschiedenis (vanaf 1933) en de nasleep (tot 1950) geldt dat het verband met de oorlog er wel moet zijn. De website is doorzoekbaar op locatie, thema, periode en op woorden uit de beschrijving bij de beschikbare film- en geluidsopnamen. De films kunnen kosteloos online worden bekeken. De collectie van Oorlog in blik groeit continu door aanvullingen van films en audiofragmenten, die zowel door instellingen als door particulieren worden gevonden.

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.