Historici.nl

Oorlogsdagboeken

Naar de resource

Deze website ontsluit een collectie van meer dan 800 gedigitaliseerde oorlogsdagboeken. De collectie maakt deel uit van het Geheugen van Nederland, bevat egodocumenten uit Nederland en Nederlands-Indië en is samengesteld uit de collecties van tientallen instellingen. Deze nationale collectie oorlogsdagboeken is opgezet door de Koninklijke Bibliotheek, in samenwerking met het NIOD  Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies en tal van andere instellingen. De collectie is gedigitaliseerd met subsidie van het Ministerie van VWS, in het kader van het programma ‘Erfgoed van de Oorlog’ en het programma ‘Metamorfoze’ van het Ministerie van OCW.

Naast Anne Frank hielden nog vele andere Nederlanders tijdens de oorlog trouw hun dagboek bij: huisvrouwen, burgemeesters, winkeliers, artsen, NSB’ers. Deze dagboeken geven vanwege hun authenticiteit een indringend beeld van het leven in oorlogstijd. Een groot deel van de gedigitaliseerde dagboeken is afkomstig uit de collectie van het NIOD  Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies, een kleiner deel uit regionale archieven, musea en bibliotheken. De collectie is gericht doorzoekbaar of op trefwoord en op de categorieën ‘Instelling’ en ‘Europa/Nederlands-Indië’. Voor auteursrechtelijk beschermde en privacygevoelige dagboeken wordt naar de studiezaal van het NIOD  Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies verwezen.

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.