Historici.nl

Pondtolregisters Elbing 1585-1700

Naar de resource

Door J.Th. Lindblad; met medewerking van F.C. Dufour-Briët

 

Scheepvaart en handel met de Oostzee waren van groot belang voor de welvaart en macht van de Republiek in de 17e eeuw. Onderzoek naar de Nederlandse vermeldingen in de pondtolregisters van de ten oosten van Danzig gelegen havenstad Elbing heeft geleid tot een uitgave van deze Nederlandse vermeldingen.

De publicatie omvat zowel de uitgave van de bron als een preliminaire statistische analyse op basis van de gegevens uit de bron. De tekstuitgave wordt voorafgegaan door een inleiding op de pondtolregisters. Aan de analyse gaat een toelichting vooraf op de gevolgde methode van kwantitatieve bewerking. De uitgave is verder toegankelijk gemaakt door verklarende lijsten van produktnamen, maten en gewichten en indices op personen, scheepsnamen en plaatsnamen.

Het systematische en gedetailleerde karakter van de pondtolgegevens maken deze zeer geschikt voor analyse van de Nederlandse scheepvaart en handel op het Oostzeegebied.

 

 

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.