Historici.nl

Raadsverdragen van Maastricht 1367-1428

Naar de resource

Bewerkt door M.A. van der Eerden-Vonk; met medewerking van W.J. Alberts en Th.J. van Rensch (jaar van publicatie: 1992)

 

In de zogeheten raadsverdragen regelde het stadsbestuur van Maastricht tal van facetten van het stedelijk leven in de late Middeleeuwen, zoals de handhaving van de openbare orde, privileges van de stad en de burgers, de zorg voor een goede rechtspleging, de militaire verdediging, de armenzorg en nam het besluiten op het terrein van handel en nijverheid. De raadsverdragen vormen zeer belangwekkend historisch materiaal voor geïnteresseerden in stadsgeschiedenis, in het bijzonder van Maastricht en wijde omstreken, en zij bevatten ook belangrijke informatie voor taalkundigen, genealogen en volkskundigen.

 

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.