Historici.nl

Rapporten Centrale Inlichtingendienst 1919-1940

Naar de resource

Bewerkt door B.G.J. de Graaff, met medewerking van D. Benschop, H.J.M. van Dapperen en M.T.A. Schouten

 

In de meidagen van 1940 werd het archief vernietigd van de Centrale Inlichtingendienst (C.I.), opgericht in 1919 en een voorloper van organisaties als de huidige Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (de voormalige BVD) en de Militaire Inlichtingen Dienst. De C.I. verzamelde tijdens het Interbellum voortdurend materiaal over (extreem) linkse en rechtse groepen en personen, en volgde hun activiteiten. Het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis heeft in het kader van een reconstructie van de C.I.-rapportage in de archieven van de rijksoverheid op nationaal niveau zoveel mogelijk uitgegane rapporten van de C.I. getraceerd.

De documenten zijn gescand, ontsloten op namen van personen, organisaties en locaties (in totaal bijna 50.000) en opgeslagen in een database-systeem. De zo ontstane databank van afbeeldingen gekoppeld aan electronische gegevens wordt op deze website voor onderzoek beschikbaar gesteld. Op wat langere termijn is de publicatie van een boek voorzien, waarin geschiedenis en werkwijze van de C.I. meer in detail worden besproken.

 

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.