Historici.nl

Relazioni veneziane. Venetiaansche berichten over de Vereenigde Nederlanden van 1600-1795

Naar de resource

Verzameld en uitgegeven door P.J. Blok (jaar van publicatie: 1909)

 

De Venetiaanse gezantschapsberichten vormen een informatierijke bron voor de politieke en diplomatieke geschiedenis van de periode voor 1800. De Relazioni zijn de eindverslagen die een gezant die van zijn post in den vreemde was teruggekeerd uitbracht aan de Senaat van Venetië. Achttien van zulke verslagen die de gezanten in Den Haag tussen 1607 en 1713 hebben opgesteld, zijn uitgegeven.

Zij bevatten vooral informatie over onderwerpen als de algemeen staatkundige verhoudingen in Nederland, de leidende personen, de economie, de financiën en de militaire aangelegenheden, maar ook over wat de Venetiaan karakteristiek vond aan Nederland, topografische bijzonderheden, de godsdienstige verhoudingen, de zeden en de gewoonten.

De Venetiaanse verslagen worden voorafgegaan door inleidingen van de bewerker van de bronnenuitgave waarin op inhoud en waarde van de verslagen wordt ingegaan en op andere bronnen wordt geattendeerd. In bijlagen zijn lijsten gegeven van de voor de geschiedenis van de Nederlanden in de 16e eeuw relevante verslagen en van de niet uitgegeven wekelijkse brieven van de gezant aan de Doge van Venetië.

 

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.