Historici.nl

Repertorium kleine politieke partijen 1918-1967

Naar de resource

Bewerkt door K.P.S.S. Vossen; met medewerking van M. Kooijmans

 

Sinds de opheffing van het districtenstelsel en de invoering van de evenredige vertegenwoordiging in 1917 vormen kleine politieke partijen een onlosmakelijk bestanddeel van ons politieke bestel. Toch is in de historiografie nog betrekkelijk weinig aandacht besteed aan kleine partijen. Een belangrijke oorzaak hiervan is dat over de meeste kleine partijen weinig gegevens bekend zijn en dat bovendien ook niet altijd duidelijk is waar die gegevens te vinden zijn.

Het Repertorium kleine politieke partijen, 1918-1967 is het product van een inventarisatie van kerngegevens en algemene documentatie over kleine politieke partijen, in het kader van dit repertorium nader gedefinieerd als partijen die in de periode 1918-1967 aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer hebben deelgenomen, maar geen regeringsverantwoordelijkheid hebben gedragen. In totaal gaat het om 186 groeperingen, variërend van gevestigde kleine partijen, zoals de Communistische Partij Nederland en de Staatkundig Gereformeerde Partij, tot zwak georganiseerde eendagsvliegen, zoals de “Sportpartij” of de “Zuiderzeepartij”. De resultaten van de inventarisatie zijn vastgelegd in een via deze website raadpleegbare databank, waarin behalve informatie over de partijen en daarbij betrokken personen ook verwijzingen naar literatuur en archieven zijn opgenomen. Aan de gegevens van een aantal partijen zijn afbeeldingen toegevoegd, onder meer van partijprogramma’s en statuten. Deze kunnen eveneens online geraadpleegd worden. De publicatie maakte als dissertatie-onderzoek deel uit van het NWO-onderzoekprogramma “De Natiestaat. Politiek in Nederland sinds 1815”.

 

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.