Historici.nl

Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

Naar de resource

Samengesteld door Ton Kappelhof (projectleider), Kirsten Hulsker en Gerrit de Graaf

 

Het Repertorium van Nederlandse zendings- en missiearchieven 1800-1960 is een onderzoeksgids die de wetenschappelijk onderzoeker en de geïnteresseerde leek wegwijs maakt in de bronnen voor dit onderzoeksterrein. Dit kunnen archieven zijn, maar ook bibliotheken en collecties met beeld- en geluidsmateriaal. Het Repertorium is op 16 december 2011 gepubliceerd op de website van het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.

 

 

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.