Historici.nl

Resolutiën der Staten-Generaal 1576-1625

Naar de resource

Bewerkt door N. Japikse, H.H.P. Rijperman, A.Th. van Deursen, J.G. Smit, J. Roelevink (jaar van publicatie: 1915-1994)

 

In deze publicaties zijn de besluiten van de Staten-Generaal uit de periode 1576-1630 ontsloten voor historisch onderzoek. Het bronnenmateriaal bestaat uit de ordinaris en secrete resoluties van de Staten-Generaal en bevindt zich in het Nationaal Archief te Den Haag. In de resolutieregisters zijn contemporaine indices aangebracht, maar voor onderzoekers zijn die niet erg bruikbaar. Door de besluiten beter toegankelijk te maken, wordt het mogelijk het functioneren van de Staten-Generaal en de werking van het staatsbestel van de Republiek der Verenigde Nederlanden beter te doorgronden. Voor onderzoekers van onder andere buitenlandse politiek, overheidsfinanciën, defensie, rechtspraak, handel en nijverheid, vormen de resoluties een onmisbare ingang tot de uiterst omvangrijke archiefbestanden van de Staten-Generaal. Bovendien brengen de besluiten de onderzoeker in aanraking met de tijd zelf in al haar aspecten.

Het eerste deel in de bewerking van N. Japikse verscheen in 1915 en vormt het begin van de zogenaamde “Oude Reeks” (1576-1609). Deze uitgave (14 delen) is gebaseerd op onderwerpen (buitenlandse betrekkingen, centrale regering, geldmiddelen, betrekkingen met Holland, Zeeland en de Prins van Oranje, handel, et cetera).

Binnen deze thematische categorieën zijn chronologisch de geselecteerde besluiten in samenvatting, transcriptie of vermelding weergegeven. Niet alle resoluties zijn dus opgenomen. Het ontbreken van formele selectiecriteria werd gaandeweg als onbevredigend en onjuist ervaren, waarop voor de periode na 1609 door A. Th. van Deursen dan ook een nieuwe, minder subjectieve aanpak is ontwikkeld. In deze “Nieuwe Reeks” (1610-1625) worden alle resoluties in chronologische volgorde samengevat in hedendaags Nederlands. Van de bijlagen in het archief van de Staten-Generaal heeft de bewerker de vindplaats vermeld. Via een algemene index en een systeem van verwijzingen is gezorgd voor een gemakkelijker toegang tot de bron.

 

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.