Historici.nl

Resolutiën der Staten-Generaal 1626-1630

Naar de resource

Bewerkt door I.J.A. Nijenhuis, P.L.R. De Cauwer, W.M. Gijsbers, M. Hell, C.O. van der Meij en J.E. Schooneveld-Oosterling (jaar van publicatie: 2007-2011)

 

In deze publicatie zijn de besluiten, die de Staten-Generaal van de Republiek der Verenigde Nederlanden van 1 januari 1626 tot 15 mei 1630 hebben genomen, toegankelijk gemaakt voor historisch onderzoek. Van de ongedrukte en niet van bruikbare contemporaine indices voorziene resoluties zijn elektronisch doorzoekbare samenvattingen in modern Nederlands gemaakt.

Niet alleen de volledige tekst van de publicatie kan worden doorzocht, ook kan separaat of in combinatie worden gezocht op een specifieke periode, geheime resoluties, personen en de door hen vervulde functies, instellingen, plaatsen, scheepsnamen, boeken en pamfletten.

De inleiding bevat een korte introductie op de bewerkte periode en een verantwoording van de gevolgde wijze van bewerken. Onder hulp bij het zoeken vindt u aanwijzingen voor doelmatig zoeken in de tekst- en databestanden. In het per jaar geordende overzicht van zittingsdagen kunt u bladeren. Met het menu-item snel zoeken gaat u rechtstreeks naar een zoekformulier waarin automatisch getrunceerd wordt gezocht op resoluties, personen, functies en instellingen. U kunt ook separaat zoeken in de samenvattingen van de resoluties (volledige tekst) en in de lijsten van personen, functies en instellingen die in deze publicatie voorkomen. Uitgebreid zoeken biedt daarnaast de mogelijk tot zoeken op (een combinatie van) tijdvak, secrete resoluties, personen, instellingen, plaatsen, scheepsnamen, boeken & pamfletten.

 

 

 

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.