Historici.nl

Sobiborinterviews.nl

Naar de resource

(jaar van publicatie: 2010)

Deze website ontsluit vijftien video-interviews: dertien met overlevenden van de opstand die op 14 oktober 1943 uitbrak in vernietigingskamp Sobibor, één met twee Polen die in de nabijheid van Sobibor woonden en één met een overlevende van de opstand in het crematorium van Auschwitz-Birkenau. De interviews zijn in 1983 en 1984, tijdens het proces tegen de kampbeul Karl Frenzel, opgenomen door Sobibor-overlevende Jules Schelvis en slaviste Dunya Breur. Schelvis bediende de camera, Breur stelde de vragen. De interviews zijn in het Pools, Duits, Engels, Nederlands, Russisch of Jiddisch en voorzien van een Nederlandstalige ondertiteling.

Het digitaliseren van de videobanden en het maken van de site is gedaan in opdracht van het NIODInstituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies en in het kader van het programma ‘Erfgoed van de Oorlog’ gefinancierd met subsidie van het Ministerie van VWS. De interviews variëren in lengte van tien minuten tot twee uur en zijn opgedeeld in fragmenten, die beknopt worden beschreven. Via een eenvoudig zoeksysteem kan in de beschrijvingen van de fragmenten worden gezocht. Ook bevat de website een beschrijving van de functie van Sobibor; biografische schetsen van de geïnterviewden, de achttien Nederlandse Sobibor-overlevenden en SS’ers;  een lijst met relevante literatuur; en foto’s en illustraties uit Sobibor.

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.