Historici.nl

Spaarnestad Photo

Naar de resource

Deze beeldbank bevat een inventarisatie van de fotocollecties die in de loop der jaren verworven zijn door Spaarnestad Photo. De collectie is met twaalf miljoen pers- en documentaire foto’s de grootste deelcollectie binnen het Nationaal Archief. Spaarnestad Photo is van oorsprong het fotoarchief van De Spaarnestad, de in 1906 in Haarlem opgerichte Rooms-Katholieke tijdschriftenuitgeverij die opging in VNU en later in Sanoma. Het fotoarchief is na verzelfstandiging enorm gegroeid en onderverdeeld in een aantal deelcollecties. In 2008 ging Spaarnestad Photo een intensieve samenwerking aan met het Nationaal Archief, waarbij de hele collectie in het Nationaal Archief werd verhuisd. De foto’s zijn door middel van een coderingssysteem snel te vinden.

Op de beeldbank zijn zo’n tachtigduizend foto’s ondergebracht, die van beschrijvingen zijn voorzien en gedownload kunnen worden. De kern van de collectie is het fotoarchief van de De Spaarnestad, bekend geworden met bladen als Katholieke Illustratie, Libelle, Beatrijs, Margriet en Panorama. Niet alleen materiaal van fotopersbureaus als ANP, ’t Sticht, het Nationaal Foto Persbureau, en collecties van bladen als Het Leven, Elseviers Magazine, VT Wonen, Trouw en Het Parool, maar ook werk van diverse gerenommeerde fotografen en bijzondere vondsten op zolders van particulieren zijn aan het archief toegevoegd.

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.