Historici.nl

Stakingen in Nederland

Naar de resource

Door Sjaak van der Velden

Deze database is een bijgewerkte versie van de database die is gebruikt voor het proefschrift Stakingen in Nederland. Arbeidersstrijd 1830-1995 van Sjaak van der Velden uit 2000. Ruim 16.000 stakingen en uitsluitingen in Nederland in de jaren 1372-2008 zijn online doorzoekbaar. Per staking of uitsluiting wordt onder andere vermeld wie er deelnam, hoeveel mensen en bedrijven erbij betrokken waren, wat voor type staking het was, of de staking spontaan ontstond of door een vakbond op touw was gezet en wat de aanleiding en uitkomst van de staking was. Het is mogelijk te zoeken op (een combinatie van) plaatsnaam, bedrijfsnaam, beroep, jaar of periode. De resultaten worden per twintig stuks gepresenteerd. De stakingen van voor 1810 zijn slechts fragmentarisch aanwezig en uitsluitend gebaseerd op literatuuronderzoek. De website bevat eveneens een overzicht van de jaarlijkse aantallen stakingen en uitsluitingen en het samenvattende hoofdstuk van het boek Stakingen in Nederland, met een kort chronologisch overzicht van de Nederlandse stakingsbeweging en een toelichting op de gebruikte termen.

Ambtenaren, organisatie, stakingen. Naar schatting 40.000 ambtenaren hebben vanmiddag gedemonstreerd tegen de pensioen m - SFA008007445

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.