Historici.nl

Staten-Generaal Digitaal. Parlementaire documenten uit de periode 1814 tot 1995

Naar de resource

(jaar van publicatie: 2007)

 

Deze website maakt de Handelingen van de Staten-Generaal van 1814 tot 1995 online toegankelijk. Sinds de invoering van de Grondwet van 1815 heeft Nederland een tweekamerstelsel: een Eerste en een Tweede Kamer. In beide Kamers vinden vergaderingen plaats. De Grondwet van 1815 bepaalde dat alleen de vergaderingen van de Tweede Kamer voor iedereen openbaar waren. In de nieuwe Grondwet van 1848 werd vastgelegd dat de vergaderingen van de Eerste Kamer ook openbaar behoorden te zijn. De schriftelijke verslagen van deze vergaderingen worden de Handelingen van de Staten-Generaal genoemd, kortweg: Handelingen.

De collectie van deze schriftelijke Kamerverslagen, Kamerstukken en Kamervragen vormt een uiterst belangrijke bron voor onderzoek naar de parlementaire geschiedenis en naar de geschiedenis van de Nederlandse samenleving als geheel. Eind jaren negentig ontstond bij de Tweede Kamer en de UKB (het samenwerkingsverband van Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek) bezorgdheid over de slechte kwaliteit van het papier waarop de negentiende-eeuwse Handelingen zijn gedrukt. Een groot deel van de collectie dreigde op termijn verloren te gaan. Van 1999 tot 2001 onderzochten de Tweede Kamer, de Koninklijke Bibliotheek en Sdu Uitgevers de mogelijkheden om de collectie te behouden en te ontsluiten. Naar aanleiding van de positieve onderzoeksuitkomsten gingen de Tweede Kamer en de Koninklijke Bibliotheek in 2003 een samenwerkingsverband aan voor de uitvoering van de digitalisering van de parlementaire documenten.

 

 

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.