Historici.nl

TANAP – Towards a new age of partnership

Naar de resource

Deze website bevat een overzicht van archiefbeschrijvingen van VOC-documenten uit Nederland, Sri Lanka, Indonesië, Zuid-Afrika en India. VOC-archieven uit deze staten zijn digitaal toegankelijk gemaakt en aan elkaar gelinkt. De inventarissen van de stukken zijn te downloaden. Ook is het mogelijk de inventarissen op trefwoord te doorzoeken. De website is een initiatief van het Nationaal Archief, de Universiteit Leiden, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, de Stichting voor Wetenschappelijk Onderzoek van de Tropen en Ontwikkelingslanden, de Homogene Groep Internationale Samenwerking, de Nederlandse Nationale UNESCO-commissie en de International Council on Archives.

Onder de titel Towards a new age of partnership (TANAP), een project dat ressorteerde onder het UNESCO-programma ‘Memory of the World’, werkten deze instituten en organisaties gezamenlijk aan het bevorderen van internationale samenwerking op het gebied van verantwoord beheer van gemeenschappelijk cultureel erfgoed in Nederland, Sri Lanka, Indonesië, Zuid-Afrika en India. Deze landen maakten in het verleden deel uit van het handelsgebied van de VOC. Met uitzondering van de situatie in Nederland zijn de VOC-archieven vaak de enige overgebleven bronnen van kennis over de zeventiende en achttiende eeuw. Een tweede doelstelling van TANAP was het stimuleren van onderzoek naar de vroegmoderne economische en sociale transformaties in deze werelddelen op basis van VOC-archieven. Op de website zijn ook verslagen, speeches en presentaties van conferenties te vinden die in het kader van TANAP zijn gehouden.

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.