Historici.nl

Tijdschrift voor Geschiedenis

Naar de resource

(jaar van publicatie: 1886-1940)

 

Het Tijdschrift voor Geschiedenis (TvG) werd opgericht in 1886. In de jaargangen zeven en acht verscheen het tijdschrift onder de naam Geschiedenis en aardrijkskunde. Vervolgens werd weer een naamsverandering doorgevoerd: het periodiek ging Tijdschrift voor Geschiedenis, land- en volkenkunde heten. Vanaf 1920 verdween het toevoegsel ‘land- en volkenkunde’ en kreeg het blad zijn eerste naam terug. Tot 1919 kende iedere jaargang vier nummers, daarna werd het aantal nummers teruggebracht tot drie. De 55 jaargangen die tussen 1886 en 1940 zijn verschenen werden kosteloos ter beschikking gesteld door de UB Leiden.

 

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.