Historici.nl

Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis

Naar de resource

(jaar van publicatie: 2004-heden)

 

Deze website bevat de digitale jaargangen van het peer reviewed Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis, het in 2004 opgerichte Nederlands-Vlaamse vaktijdschrift op het gebied van de sociale en economische geschiedenis. Het tijdschrift is een voorzetting van het NEHA-Jaarboek voor economische, bedrijfs- en techniekgeschiedenis (opgericht in 1914), het Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis (opgericht in 1975) en het NEHA-Bulletin (opgericht in 1986). Het Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis wordt uitgegeven in opdracht van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis en het Nederlands Economisch-Historisch Archief. De website wordt gehost door het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis.

Het Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis richt zich op de sociale en economische geschiedenis in brede zin, waarbij de belangstelling met name uitgaat naar de manier waarop mensen in het verleden met elkaar omgingen en vorm gaven aan sociale, economische, culturele of politieke patronen. Sleutelbegrippen hierbij zijn onder meer: ondernemerschap, arbeid, sociale bewegingen, macht en (on)gelijkheid, groepsculturen, netwerken, identiteit, gender, etniciteit, economische groei, ecologie, bedrijf en techniek. De redactie beschouwt inzichten en theorieën uit de sociale wetenschappen als een bron van inspiratie. Het Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis verschijnt viermaal per jaar. Alle artikelen zijn te downloaden – de artikelen uit de lopende jaargang alleen voor abonnees die daarvoor kunnen inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord. De teksten zijn op trefwoord en op jaargang te doorzoeken. Ook is het mogelijk door de tijdschriften te bladeren.

 

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.