Historici.nl

Tijdschrift voor tijdschriftstudies

Naar de resource

(jaar van publicatie: 1997-heden)

Deze website bevat de digitale jaargangen van het open access peer reviewed Tijdschrift voor tijdschriftstudies. Het tijdschrift verschijnt twee keer per jaar en publiceert artikelen die betrekking hebben op Nederlands tijdschriftonderzoek. Het Tijdschrift voor tijdschriftstudies fungeert als contactorgaan voor leden van de Projectgroep Tijdschriftstudies, dat aangesloten is bij het Huizinga Instituut, de landelijke onderzoekschool voor cultuurgeschiedenis. De Projectgroep Tijdschriftstudies is een samenwerkingsverband voor onderzoekers die tijdschriften als object of bron in hun onderzoek gebruiken. Opgericht in 1994 wil de projectgroep wetenschappers over de grenzen van disciplines heen met elkaar in contact brengen om te discussiëren over theorie, methodologie en praktijk van het tijdschriftonderzoek.

Via de website zijn alle artikelen vanaf de eerste jaargang van het tijdschrift (1997) in te zien en te downloaden. Het tijdschrift is onder meer te doorzoeken op trefwoord, auteur, titel, datum en nummer. Ook is het mogelijk door de artikelen te bladeren. Op de website van het Tijdschrift voor tijdschriftstudies zijn aankondigingen voor congressen, calls for papers en nieuwsberichten te vinden. Financiële steun wordt verleend door het Lucas Ooms Fonds, dat zich ten doel stelt het fenomeen tijdschrift en de tijdschriftjournalistiek te stimuleren, in de breedste en modernste zin van het woord.

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.