Historici.nl

Tijdschriften 1850–1940

Naar de resource

(jaar van publicatie: 2013-heden)

Deze website is een webdienst van de Koninklijke Bibliotheek. Hierin zijn oude tijdschrifttitels uit de periode 1850-1940 full text beschikbaar en doorzoekbaar. De site is gemaakt in opdracht van de Koninklijke Bibliotheek. De doorzoekbare tijdschriften verschenen in de tweede helft van de negentiende eeuw en de eerste helft van de twintigste eeuw. Onder de beschikbaar gestelde titels bevinden zich algemene, culturele, letterkundige, religieuze, wetenschappelijke, politieke, sportieve en economische tijdschriften. Er zijn bladen voor het algemeen publiek, zoals de Hollandsche revue en Ons eigen tijdschrift, en er zijn vaktijdschriften, zoals het Marineblad en het Advocatenblad.

De tijdschriften zijn afkomstig uit de collecties van de Koninklijke Bibliotheek, de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam, de Openbare Bibliotheek Amsterdam, het Haags Gemeentearchief en de Onderwijsinspectie. De website is een stap op weg naar één centrale full tekst-zoekingang tot de digitale collecties van de Koninklijke Bibliotheek. Op termijn zullen alle gedrukte publicaties die sinds 1470 in Nederland zijn verschenen digitaal beschikbaar zijn. Er wordt blijvend gewerkt aan uitbreiding en verbetering van gebruikersfunctionaliteit én de opname van nieuwe collecties boeken, kranten en tijdschriften.

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.