Historici.nl

Toespraken Wilhelmina

Naar de resource

(jaar van publicatie: 2007)

Deze website bevat toespraken die Koningin Wilhelmina hield tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vanuit Londen sprak zij via de uitzendingen van Radio Oranje het door Duitsland bezette Nederland toe. Omdat de redes niet live in de studio werden uitgesproken, maar vooraf werden opgenomen, is een deel van deze toespraken bewaard gebleven. De toespraken werden door de Britse regering van strategisch belang geacht en moesten vooraf aan de Engelse inlichtingendienst worden voorgelegd, zodat ook de schriftelijke versie van de redes bewaard is gebleven. De schriftelijke en gesproken versie van de toespraken van Koningin Wilhelmina zijn aan elkaar gekoppeld. Deze koppeling maakt het mogelijk om de toespraken te doorzoeken op woordniveau en de gevonden fragmenten direct af te luisteren. Ook is het mogelijk de tekst als ondertiteling te laten meelopen met het geluid.

Deze website is tot stand gekomen door een samenwerkingsverband tussen het NIOD  Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies, de Universiteit Twente en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en in het kader van het programma ‘Erfgoed van de Oorlog’ gefinancierd met subsidie van het Ministerie van VWS.

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.