Historici.nl

Trouw 1943-1945

Naar de resource

(jaar van publicatie: 2003)

Deze website ontsluit alle landelijk verspreide edities van Trouw die tijdens de Tweede Wereldoorlog illegaal werden gedrukt en verspreid. De site is tot stand gekomen op initiatief en met steun van de Stichting ter bevordering van de Christelijke Pers in Nederland. Verschillende edities in de lijst op de site bevatten speciale uitgaven, bijvoorbeeld: Oranjebode, Indië-nummer, Boodschap aan de bevrijders. De artikelen op de site kunnen in groot beeldformaat gelezen worden, pagina’s kunnen worden uitgeprint.

Het archief is doorzoekbaar op titels en een beperkt aantal trefwoorden. Hierbij gaat het om zelfstandige naamwoorden, titels, eigennamen en plaatsnamen. Via een simple search functie kan daarnaast worden gezocht op (delen) van één woord dat voorkomt in de koppen van de oorlogskranten. Daarbij moet rekening worden gehouden met de oude spelling die tijdens de Tweede Wereldoorlog werd gebruikt. De website geeft een uitgebreid overzicht van de geschiedenis van Trouw in de Tweede Wereldoorlog. Ook is er een lijst met veel informatieve websites, organisaties en musea met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog. Trouw 1943-1945 streeft ernaar om zijn archief uit particulier bezit aan te vullen met lokale en regionale edities van Trouw en uitgaven van het weekblad Trouw, dat werd uitgegeven in de eerste vijf naoorlogse jaren.

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.