Historici.nl

Uit diverse bronnen gelicht

Naar de resource

Opstellen aangeboden aan Hans Smit ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag

Onder redactie van Eef Dijkhof en Michel van Gent

 

De geschiedschrijving over Nederland in de late middeleeuwen en de vroegmoderne tijd heeft veel te danken aan het werk dat J.G. (Hans) Smit heeft verricht als bewerker van vele bronnenuitgaven. Zo leverde hij in de reeks Bronnen voor de geschiedenis der dagvaarten van de Staten en steden van Holland voor 1544 een reconstructie van de vergaderingen van de Hollandse edelen en steden vanaf 1276. Hij zorgde ook voor de afronding van de databank De correspondentie van Willem van Oranje met bijna 13.000 brieven van of aan Willem van Oranje (1533–1584).

Onderzoekers van diverse pluimage hebben ter gelegenheid van de 65ste verjaardag van Smit een bijdrage geleverd aan de bundel Uit diverse bronnen gelicht. De bundel belicht vele onderwerpen, vooral, maar niet alleen, betrekking hebbend op de middeleeuwen.

 

 

 

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.