Historici.nl

Vakbeweging in de oorlog

Naar de resource

(jaar van publicatie: 2009)

Deze website ontsluit regionaal en nationaal vakbondsmateriaal uit de Tweede Wereldoorlog. De website is tot stand gekomen door samenwerking van de Vrienden van de Historie van de Vakbeweging en het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis en is gefinancierd door het Ministerie van VWS in het kader van het programma ‘Erfgoed van de Oorlog’. De website bevat honderden bronnen die digitaal beschikbaar zijn: documenten, brochures, tijdschriften, foto’s, posters en audio en bestaat uit vier onderdelen. Het eerste is getiteld ‘Wat zou jij doen?’ en confronteert de bezoeker met dilemma’s waarvoor de vakbeweging zich tijdens de oorlog zag gesteld. Het deel ‘Geschiedenis’ bevat veel achtergrondinformatie over vakcentrales, vakbonden, bestuurders en leden voorafgaand, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Het deel ‘Collecties’ geeft een overzicht van bewaard gebleven materiaal dat wordt beheerd door diverse instellingen, zoals het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, het Katholiek Documentatiecentrum, het Historisch Documentatiecentrum voor het Protestantisme en de Beeldbank WO2. Hierbij gaat het niet alleen om teksten en documenten, maar ook om afbeeldingen en geluidsmateriaal. Het vierde deel, ‘Mijn Vakbeweging’, biedt de mogelijkheid om zelf informatie in de vorm van documenten en verhalen aan de website toe te voegen of een reactie te plaatsen. Daarvoor moet de gebruiker zich eerst eenmalig registeren.

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.